Organizarea Parlamentului
Joi, 02 Aprilie 2009 12:56

Parlamentul European este singura institutie supranationala ai carei membri sunt alesi in mod democratic, prin vot universal direct. Parlamentul reprezinta cetatenii statelor membre. Ales o data la cinci ani, Parlamentul European este implicat in adoptarea a numeroase legi (directive, regulamente etc.) care influenteaza viata fiecarui cetatean.

Presedintele si functiile sale

Presedintele este ales pentru o perioada de doi ani si jumatate, adica jumatate din legislatura parlamentara. Mandatul acestuia poate fi reinnoit.
Presedintele reprezinta Parlamentul in relatiile externe si cu celelalte institutii comunitare.


 • Asistat de 14 vicepresedinti, Presedintele coordoneaza toate lucrarile Parlamentului si ale organelor sale constitutive (Biroul si Conferinta presedintilor), precum si dezbaterile din sedintele plenare. In fiecare an, se organizeaza douasprezece perioade de sesiune la Strasbourg si alte sase perioade de sesiune suplimentare la Bruxelles.
 • Presedintele se asigura de respectarea Regulamentului de procedura al Parlamentului si garanteaza, prin arbitrajul sau, buna desfasurare a tuturor activitatilor acestei institutii si ale organelor sale constitutive.
 • Presedintele reprezinta Parlamentul in afacerile juridice si in toate relatiile externe.
  Acesta se pronunta cu privire la toate problemele internationale majore si face recomandari menite sa consolideze Uniunea Europeana.
 • In deschiderea fiecarei reuniuni a Consiliului European, Presedintele Parlamentului prezinta punctul de vedere si preocuparile acestei institutii referitoare la subiecte specifice si la punctele inscrise pe ordinea de zi.
 • In urma adoptarii de catre Parlament a bugetului Uniunii Europene in a doua lectura, Presedintele il semneaza, acesta devenind astfel operational.
 • Presedintele PE semneaza, alaturi de Presedintele Consiliului, toate actele legislative adoptate prin procedura de codecizie.

Deputati

Parlamentul European este alcatuit din 785 de deputati alesi in cele 27 de state membre ale Uniunii Europene extinse. Din 1979, deputatii sunt alesi prin vot universal direct pentru o perioada de cinci ani.


 • Fiecare stat membru hotaraste cu privire la modul de desfasurare a alegerilor, aplicând, insa, aceleasi reguli democratice: dreptul de vot la 18 ani, egalitatea intre sexe si votul secret.
  Alegerile europene respecta deja o serie de reguli comune: votul universal direct, reprezentarea proportionala si un mandat de cinci ani care se poate reinnoi.
 • Ca regula generala, locurile in Parlament sunt distribuite in mod proportional cu populatia fiecarui stat membru. Fiecare stat membru dispune de un numar fix de locuri, maximum 99 si minimum 5.
 • Paritatea barbati-femei: reprezentarea femeilor in Parlamentul European este in continua crestere. In prezent, aproximativ o treime din deputati sunt femei.
 • Deputatii isi impart timpul de lucru intre Bruxelles, Strasbourg si circumscriptiile lor electorale.

La Bruxelles, participa la reuniunile comisiilor parlamentare si ale grupurilor politice, precum si la perioadele de sesiune suplimentare. La Strasbourg, participa la douasprezece perioade de sesiune. In paralel cu aceste activitati, deputatii trebuie sa aloce timp si circumscriptiilor lor electorale.

 • Deputatii in Parlamentul European nu se grupeaza in functie de nationalitate, ci in functie de afinitatile lor politice.
 • Acestia isi exercita mandatul in mod independent.
 • Deputatii in Parlamentul European, ale caror atributii sunt din ce in ce mai importante, influenteaza toate domeniile vietii cotidiene a cetatenilor Uniunii: mediul, protectia consumatorilor, transporturile, precum si educatia, cultura, sanatatea etc.
 • Statutul deputatilor:
  Deputatii in Parlamentul European primesc in prezent acelasi salariu ca si deputatii din tara in care au fost alesi. Cu toate acestea, in septembrie 2005, a fost adoptat un Statut al deputatilor in Parlamentul European care va elimina diferentele salariale si va asigura o mai mare transparenta a remunerarii deputatilor. Acest statut va intra in vigoare de la inceputul legislaturii viitoare in 2009.

Grupuri politice

Deputatii se constituie in grupuri politice; acestia nu se grupeaza in functie de nationalitate, ci in functie de afinitatile lor politice. In prezent, exista 7 grupuri politice in cadrul Parlamentului European.


 • Fiecare grup politic isi asigura organizarea interna, prin desemnarea unui presedinte (sau a doi presedinti, in cazul anumitor grupuri), a unui birou si a unui secretariat.
 • Distributia locurilor deputatilor in hemiciclu se face in functie de apartenenta politica, de la stânga la dreapta, cu acordul presedintilor de grup.
 • Numarul minim de deputati necesar pentru a constitui un grup politic este de 20. Cel putin o cincime din state membre trebuie sa fie reprezentate in cadrul grupului. Un deputat poate apartine unui singur grup politic.
 • Unii deputati nu fac parte din niciun grup politic, ei fiind, in acest caz, deputati neafiliati.
 • Inaintea fiecarui vot din cadrul sedintelor plenare, grupurile politice examineaza rapoartele elaborate de comisiile parlamentare si depun amendamente.
 • Grupul politic adopta o pozitie in urma consultarilor din cadrul sau. Niciunui membru nu i se poate impune o anumita varianta de vot.

Comisii parlamentare

In vederea pregatirii sedintelor plenare ale Parlamentului, deputatii se constituie in comisii permanente specializate pe anumite domenii.


 • Exista 20 de comisii parlamentare.
  O comisie este alcatuita din 28 pâna la 86 de deputati si are un presedinte, un birou si un secretariat. Componenta politica a comisiilor o reflecta pe cea a sedintei plenare.
 • Comisiile parlamentare se reunesc o data sau de doua ori pe luna la Bruxelles. Dezbaterile acestora sunt publice.
 • In cadrul comisiilor parlamentare, deputatii elaboreaza, modifica si adopta propuneri legislative si rapoarte din proprie initiativa. Deputatii examineaza propunerile Comisiei si ale Consiliului si, daca este cazul, intocmesc rapoarte care sunt prezentate in cadrul sedintelor plenare.
 • De asemenea, Parlamentul poate constitui subcomisii si comisii temporare pentru gestionarea unor probleme specifice, precum si comisii de ancheta in cadrul competentelor sale de control.
 • Presedintii de comisie coordoneaza lucrarile acestora in cadrul Conferintei presedintilor de comisie.

Delegatii

Delegatiile Parlamentului European colaboreaza cu parlamentele tarilor care nu fac parte din Uniunea Europeana. Delegatiile joaca un rol important in sprijinirea extinderii influentei Europei la nivel mondial.


Exista 34 de delegatii, fiecare fiind alcatuita din aproximativ 15 deputati europeni.

Se pot distinge 4 categorii de delegatii:

 • Delegatii interparlamentare, a caror misiune consta in mentinerea relatiilor cu parlamentele tarilor din afara Uniunii Europene care nu si-au depus candidatura pentru aderare.
 • Comisii parlamentare mixte, care mentin contactul cu parlamentele tarilor candidate la aderare si cu statele care au semnat acorduri de asociere cu Comunitatea.
 • Delegatia Parlamentului European la Adunarea Parlamentara Paritara ACP-UE reuneste deputatii in Parlamentul European si parlamentarii din statele din Africa, Caraibe si Pacific.
 • Delegatia Parlamentului European la Adunarea Parlamentara Euro-Mediteraneana.

Presedintii de delegatie coordoneaza lucrarile delegatiilor in cadrul Conferintei presedintilor de delegatie.

Organe politice

Conferinta presedintilor

Conferinta presedintilor este alcatuita din presedintii grupurilor politice si Presedintele Parlamentului European.


 • Aceasta organizeaza lucrarile Parlamentului si hotaraste cu privire la toate chestiunile referitoare la programarea legislativa:
  • calendarul si ordinea de zi a sedintelor plenare
  • componenta comisiilor, a delegatiilor si repartizarea competentelor intre acestea
  • programarea legislativa.
 • De asemenea, Conferinta joaca un rol important in relatiile Parlamentului European cu celelalte institutii comunitare, cu tarile terte si cu organizatiile extracomunitare.

Biroul

Biroul este alcatuit din Presedintele Parlamentului European, cei 14 vicepresedinti si cei 6 chestori, cu statut de observatori, alesi de Adunare pe o perioada de doi ani si jumatate, care se poate reinnoi.


 • Biroul coordoneaza functionarea interna a Parlamentului:
  • estimarea bugetului Parlamentului European
  • organizarea administrativa si financiara
  • Secretariatul si serviciile subordonate acestuia.

Chestorii

Chestorii sunt responsabili, in functie de orientarile stabilite de catre Birou, de chestiunile administrative si financiare care ii privesc direct pe deputati.


 • In cadrul Biroului, cei 6 chestori au un rol consultativ.
 • Acestia se asigura ca deputatii dispun de infrastructura necesara exercitarii mandatului lor.

Secretariatul General

Parlamentul European este asistat de un Secretariat General.
Aproximativ 5000 de functionari, selectati prin concurs din toate tarile Uniunii si aflati sub autoritatea unui Secretar General, lucreaza pentru Parlamentul European.


 • Grupurile politice dispun de propriii lor colaboratori, iar deputatii de asistenti parlamentari.
 • Parlamentul European se distinge de alte organizatii internationale prin obligatia de a asigura un multilingvism integral.
  Parlamentul lucreaza in toate limbile oficiale ale Uniunii Europene - 23 de limbi dupa aderarea României si a Bulgariei si dupa ce irlandeza a fost recunoscuta ca limba oficiala a Uniunii Europene din 2007. Toate documentele din cadrul sedintelor plenare trebuie traduse in 21 dintre aceste limbi, o exceptie partiala aplicându-se in cazul limbilor irlandeza si malteza, numai anumite documente fiind traduse in aceste doua limbi.
 • Parlamentul European pune la dispozitie, de asemenea, un serviciu de interpretare, astfel incât fiecare deputat sa se poata exprima in limba sa materna.
  Parlamentul European este, asadar, cel mai mare angajator din lume de interpreti si traducatori, acestia reprezentând o treime din personalul institutiei.
 • Secretariatul General se afla la Luxemburg si la Bruxelles.

Parlamentul si Comisia Europeana

Comisia Europeana, gardianul tratatelor si organul executiv al Comunitatii, lucreaza in strânsa colaborare cu Parlamentul European.


 • Comisia prezinta, explica si sustine propuneri legislative in fata comisiilor parlamentare si este obligata sa tina seama de modificarile solicitate de Parlament.
 • Comisia participa la toate sedintele plenare ale Parlamentului European si trebuie sa isi justifice politicile atunci când un deputat solicita acest lucru.
 • Comisia este obligata sa raspunda intrebarilor scrise si orale ale deputatilor.

Parlamentul si Consiliul Uniunii Europene

Consiliul Uniunii Europene, celalalt organ legislativ al Uniunii, alcatuit din ministrii statelor membre, participa la lucrarile Parlamentului European. Presedintia Consiliului este detinuta prin rotatie de fiecare stat membru, pentru o perioada de sase luni.


 • Consiliul Uniunii Europene, reprezentat de Presedintele sau, poate interveni in oricare dintre dezbaterile din cadrul sedintelor plenare.
 • La inceputul fiecarui mandat, Presedintele Consiliului Uniunii Europene isi prezinta programul in fata Parlamentului European reunit in sedinta plenara si initiaza o dezbatere cu deputatii. La sfârsitul celor 6 luni de mandat, Presedintele prezinta in fata Parlamentului European bilantul sau politic.
 • Consiliul European reuneste, de cel mult patru ori pe an, sefii de stat si de guvern ai statelor membre si Presedintele Comisiei. Consiliul stabileste orientarile politice generale ale Uniunii Europene. La sfârsitul fiecarei reuniuni la nivel inalt, Presedintele Consiliului European prezinta Parlamentului un raport cu privire la rezultatele activitatii acestuia.